FB 2424 - अवघा रंग एक झाला । रंगि रंगला श्रीरंग ॥१॥ मी तूंपण गेले वायां । पाहतां पंढरीच्या राया ॥२॥ आषाढी एकादशीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

जयहरीविठ्ठल, आषाढीएकादशी

Amitabh Bachchan,  जयहरीविठ्ठल, आषाढीएकादशी

FB 2424 - अवघा रंग एक झाला ।
रंगि रंगला श्रीरंग ॥१॥
मी तूंपण गेले वायां ।
पाहतां पंढरीच्या राया ॥२॥

आषाढी एकादशीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!

#जयहरीविठ्ठल #आषाढीएकादशी

FB 2424 - अवघा रंग एक झाला । रंगि रंगला श्रीरंग ॥१॥ मी तूंपण गेले वायां । पाहतां पंढरीच्या राया ॥२॥ आषाढी एकादशीच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा! #जयहरीविठ्ठल #आषाढीएकादशी

Let's Connect

sm2p0